2010, ഡിസംബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

തോരണയുദ്ധം നാലാം രംഗം

സീതാന്വേഷണത്തിനായി ദക്ഷിണദിക്കിലേക്കുപോകുന്ന വാനസംഘത്തെ വഴിയില്‍ അയഗ്രീവന്‍ എന്ന രാക്ഷസന്‍ എതിര്‍ക്കുന്നതും, അംഗദന്‍ അവനെ എതിര്‍ത്ത് വധിക്കുന്നതുമായ നാലാം രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: