2009, ജനുവരി 4, ഞായറാഴ്‌ച

തോരണയുദ്ധം പതിമൂന്നാം രംഗം

രാക്ഷസരെ ഹനുമാന്‍ വധിച്ചതറിഞ്ഞ് എതിരിടാനെത്തുന്ന അക്ഷകുമാരനെ ഹനുമാന്‍ വധിക്കുന്നതായ പതിമൂന്നാം രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: