2009, ജനുവരി 4, ഞായറാഴ്‌ച

തോരണയുദ്ധം പതിനേഴാം രംഗം

ഹനുമാന്‍ സമുദ്രം തിരിച്ചുകടന്നുചെന്ന് അംഗദാദികളെ വിവരങ്ങള്‍ അറിയിക്കുന്ന പതിനേഴാം രംഗം സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: