2012, ജനുവരി 31, ചൊവ്വാഴ്ച

രാവണവിജയം എട്ടാം രംഗം


യക്ഷസേനയോട് തോറ്റുമടങ്ങിയ കിങ്കരൻ രാവണസമീപമെത്തി വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുന്നതും, ദശമുഖൻ വൈശ്രവണനെ പോരിനുവിളിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി സമ്പത്തുകൾ കൈക്കലാക്കുന്നതുമായ ഈ രംഗം .സാധാരണയായി അവതരിപ്പിക്കുക പതിവില്ല.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: