2009, ഓഗസ്റ്റ് 19, ബുധനാഴ്‌ച

ആട്ടകഥാകാരന്‍

പുതയിക്കല്‍ തമ്പാന്‍

ചേര്‍ത്തല താലൂക്കിലെ വയലാറില്‍ പുതിയറയ്ക്കല്‍
ഭവനത്തിലാണ് തമ്പാന്‍ ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സംസ്കൃതവ്യാകരണ പണ്ഡിതയായ മാതാവുതന്നെയായിരുന്നു പുതയിക്കല്‍ തമ്പാന്റെ ഗുരു. പാഠകവൃത്തിയില്‍ അദ്വതീയനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കാര്‍ത്തികതിരുനാളിന്റെ പ്രീതിഭാജനമായിരുന്നു. ഈ നിലയിലും ആട്ടകഥാകാരനെന്ന നിലയിലും തിരുവിതാംകൂര്‍ രാജാവിന്റെ കവിസദസിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു തമ്പാന്‍. ഇദ്ദേഹം ആറന്മുള രാമന്‍‌പിള്ള ആശാന്റെ ശിഷ്യനായി ‘ശക്തിപൂജ’ നടത്തിയിരുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. കാര്‍ത്തവീര്യാര്‍ജ്ജുനവിജയം കൂടാതെ രാമാനുകരണം എന്ന ഒരു ആട്ടകഥകൂടി പുതിയിക്കല്‍ തമ്പാന്‍ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അശ്വതിതിരുനാള്‍ മഹാരാജാവിനെ സന്ദര്‍ശ്ശിച്ച് മടങ്ങുംവഴി കൊല്ലത്തുവെച്ചാണ് നിര്യാതനായത്.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: